กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนคณะครู - บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..." ระหว่างวันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2565