• 04 กรกฎาคม 2024

  นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2567

 • 21 มิถุนายน 2024

  ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม "แนะนำหนังสือน่าอ่าน" เพื่อแชร์ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ แนวคิด ทัศนคติ มุมมองในการอ่านหนังสือของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและรักในการอ่าน.

 • 17 มิถุนายน 2024

  นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2567

 • 14 มิถุนายน 2024

  กิจกรรมและตอบคำถามออนไลน์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2567

 • 12 มิถุนายน 2024

  ห้องสมุดโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับยอดนักอ่านประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา 2567

 • 13 ธันวาคม 2023

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

 • 21 พฤศจิกายน 2023

  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566

 • 11 กันยายน 2023

  นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมบันทึกการอ่าน โครงการ “สรรค์สาร...ปั่นประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา 2566

 • 26 กรกฎาคม 2023

  นักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือ กิจกรรม E-Book E-Library

 • 26 กรกฎาคม 2023

  กิจกรรมบันทึกการอ่านจากหนังสือ กิจกรรม E-Book E-Library

 • 26 กรกฎาคม 2023

  แนะนำการใช้ ระบบ kn.vlcloud.net การใช้งานห้องสมุดออนไลน์ kn.vlcloud.net สำหรับ iPhone, iPad และ สำหรับ Android

 • 20 ธันวาคม 2022

  นักเรียนได้รับเกียรติบัตร งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

 • 14 ธันวาคม 2022

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การใช้ห้องสมุดดิจิทัล”

 • 13 ธันวาคม 2022

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 • 28 พฤศจิกายน 2022

  งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

 • 14 พฤศจิกายน 2022

  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “การใช้ห้องสมุดดิจิทัล”

 • 30 สิงหาคม 2022

  กิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์รักการอ่าน การใช้ห้องสมุดดิจิทัล"

 • 29 มิถุนายน 2022

  พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล

 • 29 มิถุนายน 2022

  พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล

 • 23 มิถุนายน 2022

  กิจกรรมแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล

 • [title]
  ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  พิชิตไวยากรณ์ ภาษาจีน ระดับต้น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  พิชิตไวยากรณ์ ภาษาจีน ระดับกลาง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ฝึกพูดภาษาเกาหลีจากคำศัพท์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ซึมแต่ไม่เศร้า
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  คู่มือพิชิตข้อสอบ ENTRANCE ภาษาจีน PAT 7.4
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  9,000 ศัพท์ สำนวนรอบตัว
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  8,000 คำศัพท์ยอดฮิต เก่งอังกฤษทันใจ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  100 เรื่องน่ารู้ร่างกายของเรา
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  30 นางในวรรณคดี
  หมวดหมู่: วรรณกรรมไทย
 • [title]
  100 เรื่องชีวิตสัตว์ใต้น้ำ
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  100 เรื่องฉลาดรู้
  หมวดหมู่: หนังสือเด็ก-นิทาน
 • [title]
  1,009 สำนวนอังกฤษทันสมัย สปีคได้เท่ๆ คมๆ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ๑,๓๐๐ ภาษิต สำนวนไทย และคำพังเพย
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาไทย
 • [title]
  “ล้ม” อีกก็ได้ ถ้า “ลุก” เป็น
  หมวดหมู่: จิตวิทยาทั่วไป
 • [title]
  1,000 ประโยค 500 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  กิ่งโกเมน
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  บุหงากลางไฟ
  หมวดหมู่: นวนิยาย
 • [title]
  ซีรีส์คำเหมือน HSK 1-6 ไวยากรณ์จีนง่ายๆ สไตล์สุ่ยหลิน เล่ม 2
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  COMPLETE BIOLOGY สรุปชีววิทยา ฉบับสมบูรณ์
  หมวดหมู่: คู่มือเตรียมสอบ

 • [title]
  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  ทำแบบญี่ปุ่น สำเร็จแบบญี่ปุ่น: การดำเนินกิจการ 100 ปีที่ยั่งยืน
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  Super Korean 3 in 1 เก่งเกาหลี เล่มเดียวจบ ครบทุกด้าน
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  บ้านทุ่มริมธาร
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  บ้านเล็กในป่าใหญ่
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  เกษตรกรตัวน้อย
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  Examination Notes วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • [title]
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  มหาจักรวรรดิมองโกล Great Mongol Empire
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  Mind Map ศัพท์เกาหลีแบบเน้นๆ
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • [title]
  ตำนานเทพเจ้าอียิปต์ : Egyptian Mythology
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  ตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณ
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  อาณาจักรที่สาบสูญ : Mysteries of Lost Ancient Kingdoms
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  ริมฝั่งทะเลสีเงิน
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  The Crusades ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  กระท่อมในทุ่งกว้าง
  หมวดหมู่: วรรณกรรมคลาสสิค
 • [title]
  สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์
 • [title]
  Examination Notes สังคมศึกษา ม.ต้น
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
 • [title]
  โครงงานคณิตศาสตร์
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • [title]
  ประวัติศาสตร์แห่งความหลอกลวง 5,000 ปีของการต้มตุ๋น ฉ้อโกง โกหก ปลอมแปลง HOAX A HISTORY OF DECEPTION5,000 YEARS OF FAKES, FORGERIES, AND FALLACIES
  หมวดหมู่: ประวัติศาสตร์

 • นิทาน
  หมวดหมู่: นิยาย
 • Kn
  หมวดหมู่: กีฬา
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา
SMTP error: Could not authenticate.