พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล

, , ,

พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารีสากล วันที่ 29 มิถุนายน 2565