พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล

, , , ,

พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล ได้แก่ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ อาคาร SMGP โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารีสากล วันที่ 29 มิถุนายน 2565