กิจกรรมแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัล

, ,

นายสุรศักดิ์  แสงศิวะฤทธิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 สโมสรโรตารี ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด มาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ ที่สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชมอบโครงการฯให้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ 100 ปี กัลยาณีฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2565