ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้มักมีอาการไม่่สบายจากโรคของกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น เครียดลงกระเพาะ กระเพาะอาหารอักเสบ อาหารไม่ย่อย มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ เป็นต้น นอกจากนี้อาหารปวดท้อง จุดเสียด เรอเหม็นเปรี้ยว ท้องผูก ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกวัย ทำอย่างไรจึงปลอดภัยจากโรคดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ป้องกันได้ด้วยตนเอง ด้วยพฤติกรรมการกินอยู่ที่ถูกต้อง ดูแลเบื้องต้นด้วยสมุนไพร ใช้ยาสามัญเบื้องต้น โดยไม่ต้องใช้ยาเลย หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ให้ทำงานได้ดี