ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฝึกพูดภาษาเกาหลีจากคำศัพท์
หมวด : การศึกษา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ฝึกพูดภาษาเกาหลีจากคำศัพท์   ได้รวบรวมสิ่งสำคัญสำหรั บคนอยากศึกษาภาษาเกาหลีไว้ครบถ้ วน เริ่มตั้งแต่พยั ญชนะและสระเกาหลี คำศัพท์น่ารู้กว่าพันคำ แบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถนำมาใช้ได้ง่าย ตลอดจนบทสนทนาภาษาเกาหลีที่คุ ณหยิบไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างทันใจ โดยไม่ต้องมาแต่งประโยคเองให้ ยาก