ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ซึมแต่ไม่เศร้า
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้หมอเขียนและกลั่นทุกตัวอักษรจากประสบการณ์ตรงในชีวิต ทั้งในบทบาทหมอ แม่และภรรยา หมอได้ตกผลึกและแบ่งปันแนวทางในการดูแลเยียวยาจิตใจตนเอง และคนในครอบครัว ในวันที่ต้องมีใครสักคนประสบสภาวะวิกฤติทางอารมณ์ นอกจากผู้อ่านจะได้ความรู้ด้านโรคและวิธีรักษาทางการแพทย์ของโรคซึมเศร้าแล้ว ในหนังสือเล่มนี้ยังได้บอกแนวทางในการดูแลจิตใจและอารมณ์ตนเองวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิด แนวทางในการบริหารชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว ตลอดจนแนวทางการดูแลลูกของพ่อและแม่ เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติอารมณ์และจิตใจในวัยผู้ใหญ่ จึงเหมาะกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ในการใช้เป็นแนวทางบริหารสมดุลชีวิต ด้วยความสุข ความสงบและอิ่มเต็ม เข้าใจแก่นแท้และความจริงของชีวิต