ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

9,000 ศัพท์ สำนวนรอบตัว
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ศัพท์แปลกๆ สำนวนเก๋ๆ มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง   เเละจะนำไปใช้อย่างไรเริ่มค้ นหาเเละเรียนรู้ได้ภายในเล่มนี้  หลายๆ คนก็คงอยากจะฝึกใช้คำต่างๆ ในภาษาอังกฤษที่อยู่รอบตัวเรากันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นศัพท์และสำนวนที่อยู่รายล้อมตัวเรา ที่เป็นความรู้ให้เราได้นำไปใช้ แต่ติดอยู่ที่ว่ารู้ศัพท์หรือสำนวนยังไม่มากพอ และยังไม่รู้ว่าศัพท์และสำนวนต่างๆ นั้นมีความหมายอย่างไรบ้าง มีหน้ามีอะไรบ้าง จะนำไปใช้คู่กับประโยคได้ยังไงกัน นี่แหละยิ่งทำให้นำคำต่างๆ นี้ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ต่อจากนี้ไป เรื่องเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณที่ต้องการเรียนรู้และนำศัพท์หรือสำนวนต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปฝึกพูดหรือฝึกแต่งประโยคให้ดูเก๋ไก๋ หรือดูมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไม่แพ้กับคนอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ไม่เข้าใจถึงความหมายและวิธีการใช้ศัพท์และสำนวนของภาษาอังกฤษดีพอ จะทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเลย ศัพท์และสำนวนทั้ง 9,000 คำนี้ จะช่วยให้คุณพูดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะนำศัพท์และสำนวนมาใช้โต้ตอบและพูดคุยได้คล่องปาก ไม่มีสะดุด แต่คุณจำเป็นต้องหมั่นฝึกทบทวนและจดจำศัพท์และสำนวน เพื่อสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ ในหนังสือเล่มนี้สำนวนรอบตัว เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เป็นสำนวนอยู่รอบตัวเรา โดยจะเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร รวบรวมสำนวนที่ได้เห็นหรือคุ้นเคยกันดีอยู่ พร้อมทั้งมีตัวอย่างประโยคให้ได้นำไปใช้กันด้วยศัพท์รอบตัว จะช่วยให้เรารู้จักใช้คำใหม่ๆ ทำให้ภาษาไม่น่าเบื่อและจืดชืด สามารถเลือกนำคำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ ศัพท์รอบตัวมีมากมายหลากหลายคำ จดจำนำไปใช้ให้ถูกต้องกัน