ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ประวัติศาสตร์สแกนดิเนเวีย จากแดนอารยธรรมไวกิ้ง สู่ต้นแบบรัฐสวัสดิการโลกร่วมสมัย สังคมเสรีประชาธิปไตย และกำเนิดบลูทูธ! History of Scandinavia: From the Viking Age to Welfare States, Social Democracy and Bluetooth!
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ปรีดี หงษ์สต้น
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สแกนดิเนเวีย ประกอบด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์ และสวีเดน   คือ กลุ่มประเทศสำคัญต่อพัฒนาการยุโรปเหนือ ทะเลบอลติก และต่อรัสเซีย  ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม   คือ ดินแดนยุโรปใกล้ขั้วโลกเหนือ อันมีฤดูหนาวมืดมิดยาวนาน และมีพระอาทิตย์สว่างถึงเที่ยงคืนในฤดูร้อน   คือ ดินแดนเก่าแก่ที่เข้าสู่ประวัติศาสตร์ผ่านชาวไวกิ้ง มีอารยธรรมสืบเนื่องนับพันปี   คือ ดินแดนอุตสาหกรรมเหล็ก ต่อเรือ ส่งออกปลาค็อด แฮร์ริง แซลมอล   คือ ดินแดนที่พบแหล่งน้ำมันดิบสร้างรายได้มั่งคั่ง   คือ ดินแดนในฝันที่ได้ชื่อว่ามีประชากรที่มีความสุขที่สุด ตันแบบรัฐสวัสดิการ   คือ ดินแดนเสรีประชาธิปไตย ประชาชนมีเสรีภาพเท่าเทียม   คือ ดินแดนแห่งสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีในโลกร่วมสมัย   .   หากแต่เหรียญมีสองด้านเสมอ   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่เพาะปลูกน้อยไม่เพียงพอบริโภค    สังคมสูงวัยเป็นความท้าทายของการวางแผนเรื่องแรงงานในระยะยาว    รัฐประชาธิปไตยสังคมนิยมที่หาทางประนีประนอมระหว่างทุนนิยม และสังคมนิยมอย่างยากเย็น   คนกลุ่มเดิมและผู้อพยพกลุ่มใหม่ต่างมีอัตลักษณ์และข้อเรียกร้องตามสิทธิมนุษยชน   เหตุการณ์ในโลกร่วมสมัยกำลังท้าทายชาวสแกนดิเนเวียให้นำบทเรียนจากอดีต มาปรับใช้เพื่ออนาคตอันยั่งยืน ทั้งต่อภูมิภาคและต่อโลก