ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

The Crusades ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : แม้ภาพลักษณ์ของสงครามครูเสดในสายตาของคนยุคหลังมักถูกมองว่าเป็นสงครามแห่งศาสนาและความงมงายบ้าคลั่งของชาวคริสต์ในยุคกลางแต่ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์       ด้านสังคมและเศรษฐกิจในยุคนั้นกลับบ่งชี้ว่าผลของการทำสงครามครูเสดนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมยุโรปอย่างไม่เคยมีมาก่อน ด้วยการพลิกโฉมหน้าของสังคมศักดินาอันล้าหลังให้กลายเป็นยุคแห่งรัฐชาติที่มีอำนาจทางการเมืองที่ทันสมัยและเป็นปึกแผ่น พร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและรุ่งโรจน์อย่างน่าเหลือเชื่อ และด้วยผลของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมโลกตะวันตกสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน   เพราะฉะนั้น สงครามครูเสดจึงมิใช่เพียง      สงครามศาสนาระหว่างคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่นี่คือสงครามที่เปลี่ยนโลกทั้งโลกไปตลอดกาลอย่างแท้จริง