ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

บ้านทุ่มริมธาร
หมวด : วรรณกรรมคลาสสิค
สำนักพิมพ์ : แอร์โรว์ มัลติมิเดีย จำกัด
ผู้แต่ง : อีสป
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ด้วยเพราะการเดินทางที่ยังคงไม่มีสิ้นสุด ทำให้ครอบครัวอิงกัลล์สต้องอพยพ เข้ามายังเขตมินเนโซตา พวกเขาต้องอาศัยในบ้านโพรงดินข้างๆ ลำห้วย การอยู่ในบ้านโพรงดินนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับครอบครัวอิงกัลล์ส แต่ก็ทำให้พวกเขาได้มีที่อาศัยอันอบอุ่นท่ามกลางฤดูกาลอันหนาวเหน็บ  ในภาวะที่อากาศแห้งแล้งรุนแรงเช่นนี้ การเพาะปลูกข้าวสาลีเป็นเพียงความหวังเดียว ที่จะทำให้มีชีวิตยู่รอดได้ หากทว่าความหวังนั้นก็ต้องดับวูบไป ชาร์ลส์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจึงต้องหาหนทางต่างๆ  เพื่อให้ครอบครัวรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้  ครอบครัวอิงกัลล์สจะผ่านพ้นวิกฤตแห่งฤดูกาลครั้งนี้ด้วยวิธีใด  สามารถหาคำตอบได้ใน ‘บ้านทุ่งริมธาร’  ผลงานคลาสสิกจากนักเขียนระดับโลก ‘ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์’  ที่สร้างความประทับใจให้ตราตรึงอยู่ในห้วงความทรงจำ ของนักอ่านมายาวนานหลายทศวรรษ